Tjenester

TDC Direkte sine produkter og tjenester formes av våre kunders nåværende og fremtidige behov. Med en effektiv partner for anskaffelse av terminaler frigjør dere tid og kan la deres ansatte jobbe med kjernevirksomheten. Ved å få en ferdig tilpasset enhet ved leveranse, sparer både den ansatte og foretaket både for tid og penger. Under finner du noen eksempler på tjenester vi kan tilby dere. Kontakt oss, så kan vi hjelpe deg med å sette sammen en et utvalg av produkter og tjenester som passer ditt foretak.

Konfigurasjon

Sikre at brukerne i foretaket ikke bruker timer for å komme i gang med den nye enheten - la dem i stedet være produktive og legge til på kjernevirksomheten! La TDC konfigurere den mobile enheten med innstillingene og programmene som firmaet bruker i sitt daglige arbeid. Valgene er mange, men noen av dem er:

- Montere skjermbeskyttelse
- Aktivering av telefonen
- Lading av terminalen
- DOA kontroll
- Registrering av konto/e-post etc.

Det er fantasien som setter grenser - våre teknikere løser det meste.

Service

Med TDC sine ulike servicenivåer på reparasjoner og service, sikrer du at din organisasjon alltid får den behandlingen dere ønsker. Vi har verktøy for å tilpasse håndteringen av en servicesak slik at det passer for akkurat deres organisasjon og krav. Ingen ønsker er for komplekse eller umulige.
Under står noen av våre tjenester:
Erstatningsservice/swap service - innen 24 timer eller alternativt 48 timer, skal du som kunde ha en fungerende enhet innenfor tidsperioden du velger. Du kan også benytte bruker unik konfigurasjon som f.eks MDM/EMM.

Alltid original service
En service som skjer hos TDC håndteres alltid av sertifiserte teknikere som er godkjent av aktuell leverandør. Dette innebærer at en service hos TDC alltid beholder garanti på hele produktet eller får utvidet garanti etter utført service (Garanti på hele produktet etter service og ikke bare utført arbeid).
Verktøy for å følge servicesakens gang, er en unik webadresse for din servicesak. All informasjon samlet på ett sted. Verktøyet er integrert med vår nettbutikk, noe som minimerer tiden for registrering av en sak.

 

Finansiering

TDC sin finansieringsløsning gjør at det er mulig for deg å utsette investeringen av utstyr og tjenester, og dermed føre det som OPEX istedenfor CAPEX. I tillegg får dere sluttverdien som terminalen normalt har ved avtalens slutt allerede ved inngåelsen av avtalen - som en reduksjon på månedsleien! Dette for at TDC tar hele restverdi risikoen.

Hvis du har en eksisterende park med mobiler av verdi, har vi muligheten til å kjøpe disse og regne denne med i prisen i nyanskaffelsen, som ytterligere vil redusere den månedlige leien dere må betale.

MDM og EMM

Ved å investere i et styringssystem så opprettes kontroll og sikkerhet på de mobile enhetene i organisasjonen. Dere får også et sanntids register over samtlige terminaler og systemet blir hjertet i den mobile livssyklus systemet inneholder blant annet:

  • Sikkerhet og fjernadministrasjon
  • Applikasjon og innholdadministrasjon
  • Konfigurasjon og policy administrering
  • Beholdning av maskinvare

Support

Med våres supporttjenester så har dere mulighet for å outsource den støtten og supporten som brukere behøver i den daglige driften av selskapets mobile enheter. På denne måten så sparer både brukeren og IT avdelingen tid. TDC har tjenester som 1, og 2. linje support og kan arbeide i deres MDM verktøy - alt for å sørge for at deres brukere kan konsentrere seg om deres kjernevirksomhet. Supporten omfatter bl.a mail og programinnstillinger, og fungerer som et godt grensesnitt og filter for blant annet servicehåndtering og utskiftningtjeneste. Det innebærer at dere vil få færre servicesaker og sparer tid og penger! Supporttjenesten kan også ta ansvaret for abonnement spørsmål.

Supporttjenesten er sertifisert på samtlige operatørsystem samt sertifisert på de vanligste MDM systemene. De har en liste over deres mobilpark med informasjon om tilhørende system for å raskt kunne hjelpe dere med feil.

 

UC løsninger

En av de viktigste detaljene omkring innføring av en UC Løsning som Lync/Skype for Business, er å nøye velge ut det tilbehøret brukeren skal ha for å kunne utnytte UC plattformen. Dette for å sikre best mulig brukervennlighet og lyd, og dermed få fornøyde brukere og økt bruk av tjenesten. TDC hjelper dere med å sette løsningen sammen. Vi hjelper dere med å velge produkter, lage brukerkategorier og kurs for å rulle ut produktene på en fornuftig måte.

Opplæring

For større ut rullinger av smarttelefoner eller UC produkter, kan det være aktuelt med en form for opplæring for brukere eller servicedesk. Opplæringen sikrer at produktene blir brukt på riktig måte, og dette gir en bedre avkastning for din bedrift, og det forenkler supporten. TDC Direkte skreddesyr opplæringen som passer deres behov.

Paketering

Med TDC sin paketeringstjeneste skal du kunne sørge for at alle telefonene leveres med riktig tilbehør til din bedrift. Hvis du velger for eksempel deksel og skjermbeskytter som standard til alle leverte smarttelefoner, oppnår du beskyttelse som sikrer din investering og gir lengre levetid og færre servicesaker. Det sparer også miljøet og gir besparelser i forhold til å håndtere færre fakturaer fordi 9 av 10 personer etter bestilling av telefon ønsker deksel og skjermbeskytter.
 

 

Implementering/Utrulling

Står du foran en større utskifting av maskinvare til dine ansatte? La TDC hjelpe deg å håndtere dette slik at du kan sørge for at brukerne får profesjonell hjelp til å komme i gang med det nye utstyret. Slik sparer du tid og kan fokusere på virksomheten.
Vi forhåndskonfigurerer og pakker utstyret før vi er klare til å levere ut til deres ansatte, alt for at gjennomføringen gjøres så effektiv og smertefri som mulig. Vi har erfaring og kunnskap om håndtering av store distribusjoner.

 

 

Vennligst vent

Handlekurven er oppdatert
Handlekurven er ikke oppdatert