Miljø og samfunnsansvar hos TDC

TDC konsernet og TDC i Norge har et miljø- og klimaprogram som først og fremst skal sikre at
ledelsen har full oversikt over og kan lede arbeidet med forbedringer for de viktigste
miljøpåvirkningene som TDC bidrar med. Klimaprogrammet gjør det mulig å drive miljøstyring og i
tillegg oppnå kostnadsbesparelser.

Vi i TDC er så stolte av programmet at vi har lagt det ut på internett i vår CSR rapport: http://csrrapport2014.tdc.dk/

Både TDC og våre distributører er medlem av El-Retur-ordninger som sørger for forsvarlig innsamling av utstyr som er solgt via TDC.

Retur av mobiltelefoner/nettbrett

Ønsker du å returnere produkter tilsvarende de produkter vi tilbyr, bestill returemballasje ved å klikke her eller kontakt oss:

TDC AS
E-post: ks@tdcdirekte.no
Telefon: 21 61 61 21

SAR-informasjon

For en fullstendig liste med samtlige tilbudte mobiltelefoners SAR-verdier, klikk her.

Samfunnsansvar

TDC oppfyller de krav til samfunnsansvar som er gjengs for sin bransje. På TDC- konsernets sider
http://om.tdc.dk/publish.php?dogtag=o_profil_csr_samf kan det leses mer om hvordan vi har tett
dialog med undervisningsmyndigheter, Amnesty Internationals Business Forum og hvordan våre
fagforeningsrepresentanter tas med på råd ved store omstruktureringer.

 

Vennligst vent

Handlekurven er oppdatert
Handlekurven er ikke oppdatert